„Amplificați vocea pacienților!”

Ziua Mondială a Siguranței Pacienților 2023 a fost sărbătorită pe 17 septembrie sub tema „Implicarea pacienților pentru siguranța pacienților”, ca recunoaștere a rolului crucial pe care îl joacă pacienții, familiile și îngrijitorii în siguranța asistenței medicale.

Dovezile arată că atunci când pacienții sunt tratați ca parteneri în îngrijirea lor, se obțin beneficii semnificative în ceea ce privește siguranța, satisfacția pacientului și rezultatele sănătății. Devenind membri activi ai echipei de îngrijire a sănătății, pacienții pot contribui la siguranța îngrijirii lor și la cea a sistemului de sănătate în ansamblu.

Prin sloganul „Amplificați vocea pacienților!”, OMS solicită tuturor părților interesate să ia măsurile necesare pentru a se asigura că pacienții sunt implicați în formularea politicilor, sunt reprezentați în structurile de guvernanță, sunt implicați în co-proiectarea strategiilor de siguranță și sunt parteneri activi. Acest lucru poate fi realizat doar prin furnizarea de platforme și oportunități pentru diverși pacienți, familii și comunități pentru a-și face auzită vocea, preocupările, așteptările și preferințele, pentru a promova siguranța, centrarea pe pacient, încrederea și echitatea.

Implicarea pacienților și a familiei a fost încorporată în Rezoluția WHA72.6 – „Acțiune globală privind siguranța pacienților” și Planul de acțiune global pentru siguranța pacienților 2021-2030 ca strategii principale pentru eliminarea daunelor evitabile în îngrijirea sănătății.

Ziua Mondială a Siguranței Pacienților este una dintre zilele mondiale de sănătate publică ale OMS. A fost înființată în 2019 de cea de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății prin adoptarea rezoluției WHA72.6 – „Acțiune globală privind siguranța pacienților”. Obiectivele sale sunt de a crește gradul de conștientizare și implicare a publicului, de a spori înțelegerea globală și de a lucra pentru solidaritatea globală și acțiunile statelor membre, pentru a spori siguranța pacienților și a reduce daunele cauzate de pacient.

Obiectivele Zilei Mondiale a Siguranței Pacienților:

  • Creșterea gradului de conștientizare globală cu privire la necesitatea implicării active a pacienților și a familiilor acestora și a îngrijitorilor lor în toate aspectele și la toate nivelurile de îngrijire a sănătății pentru a îmbunătăți siguranța pacienților.
  • Implicarea factorilor de decizie, liderii din domeniul sănătății, lucrătorii din domeniul sănătății și din domeniul asistenței medicale, organizațiile de pacienți, societatea civilă și alte părți interesate în eforturile de a implica pacienții și familiile în politicile și practicile pentru o îngrijire medicală sigură.
  • Împuternicirea pacienților și familiilor să se implice activ în propria îngrijire a sănătății și în îmbunătățirea siguranței asistenței medicale.
  • Susținerea acțiunilor urgente privind implicarea pacienților și a familiei, aliniate cu Planul de acțiune global pentru siguranța pacienților 2021-2030, care să fie luate de toți partenerii.

Lucrând împreună putem face îngrijirea sănătății mai sigură.

 

Sursă: www.who.int