Comisia Europeană și liderii agențiilor de reglementare pentru medicamente au transmis o serie de recomandări privind planul de acțiuni pentru evitarea crizei de antibiotice esențiale utilizate în următorul sezon de iarnă.

Recomandări pentru a asigura o aprovizionare suficientă pentru pacienții din UE

Dacă cererea în sezonul următor de iarnă este similară cu un nivel mediu de consum din anii anteriori, datele colectate sugerează că furnizarea către UE de forme orale de antibiotice cheie de primă și a doua linie pentru infecțiile respiratorii vor corespunde cererii în sezonul de iarnă viitor. EMA și Autoritatea Europeană de Pregătire și Răspuns în Situații de Urgență de Sănătate (European Health Emergency Preparedness and Response Authority – HERA) vor continua să lucreze cu deținătorii de autorizații de punere pe piață pentru a consolida măsurile de creștere a aprovizionării cu unele antibiotice.

Pentru a fi mai bine pregătiți pentru sezonul de iarnă, Grupul executiv de coordonare al EMA pentru deficitul și siguranța medicamentelor (MSSG) a convenit asupra următoarelor recomandări pentru acțiuni proactive:

  • Creșterea producției de antibiotice cheie: pentru a evita lipsa în sezonul de toamnă și iarnă care urmează, EMA și HERA recomandă să se continue colaborarea cu deținătorii de autorizații de punere pe piață pentru a intensifica măsurile de creștere a producției. Acțiunea timpurie înainte de sezonul de toamnă și iarnă ar trebui să ofere producătorilor suficient timp pentru a se asigura că au o capacitate de producție suficientă pentru a satisface cerințele.
  • Monitorizarea cererii și ofertei: EMA și Comisia, împreună cu statele membre, vor continua să monitorizeze cererea și ofertele în cooperare cu companiile. Având în vedere că măsurile luate sunt menite să asigure o aprovizionare suficientă, tuturor părților interesate li se reamintește să comande medicamente în mod normal, fără a fi nevoie să depoziteze medicamente. Stocarea de medicamente poate pune o presiune suplimentară asupra proviziilor și poate cauza sau agrava deficitul.
  • Conștientizarea publicului și utilizarea prudentă: Antibioticele trebuie utilizate cu prudență pentru a-și menține eficacitatea și pentru a se evita rezistența la antimicrobiene. Medicii au un rol esențial de jucat, iar antibioticele ar trebui prescrise doar pentru tratarea infecțiilor bacteriene. Nu sunt adecvate pentru tratarea infecțiilor virale precum răceala și gripa, unde nu sunt eficiente. De asemenea, sunt recomandate inițiative de ridicare a nivelului de conștientizare al cetățenilor.

 

Comunicatul poate fi accesat AICI