Rezultatele prezentate în acest raport se bazează pe date privind rezistența la antimicrobiene (RAM). Datele au fost raportate Rețelei Europene de Supraveghere a rezistenței la antimicrobiene (EARS-Net), de către 29 de țări din Uniunea Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE).

Rezultatele raportului, includ:

  • Douăzeci și nouă de țări din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European (UE/SEE) au raportat datele pentru anul 2020 Rețelei europene de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene (EARS-Net). Douăzeci și opt de țări au raportat date pentru toate cele opt specii de bacterii supravegheate de EARS-Net (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, specii Acinetobacter, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis și Enterococcus), în timp ce o țară a raportat date pentru toate speciile bacteriene, cu excepţia S. pneumoniae.
  • Speciile bacteriene cel mai frecvent raportate au fost E. coli (41,3%), urmată de S. aureus (21,9%), K. pneumoniae (11,9%), E. faecalis (8,4%), P. aeruginosa (6,2%), E. faecium (5,5%), S. pneumoniae (2,6%) și specii de Acinetobacter (2,3%).
  • În anul 2020, numărul total de date raportate la nivelul UE/SEE a crescut pentru toate speciile de bacterii, cu excepția S. pneumoniae. Aceste creșteri nu au fost întotdeauna observate la nivel de țară. Pentru S. pneumoniae a existat atât o scădere considerabilă a numărului total de cazuri izolate la nivelul UE/SEE în perioada 2019 și 2020 (44,3%; de la 15 608 în 2019 la 8 689 în 2020).
  • Situația RAM raportată de țările UE/SEE către EARS-Net pentru anul 2020 a variat foarte mult în funcție de specia bacteriană, grupul de agenți antimicrobieni și regiunea geografică. În general, pentru UE/SEE (cu excepția Regatului Unit), majoritatea combinațiilor dintre specii bacteriene-antimicrobiene din acest raport au indicat fie o tendință de scădere semnificativă, fie nicio tendință semnificativă pentru perioada 2016-2020. Excepțiile au fost date de rezistența la carbapeneme în cazul infecțiilor cu E. coli, K. pneumoniae și rezistența la vancomicină, în cazul infecțiilor cu E. faecium, pentru care a existat o creștere semnificativă în această perioadă.
  • În anul 2020, mai mult de jumătate dintre cazurile izolatele de E. coli, raportate la EARS-Net, și mai mult de o treime din cazurile izolate de K. pneumoniae au fost rezistente la cel puțin un grup de agenți antimicrobieni aflat sub supraveghere, iar rezistența combinată la mai multe grupuri de agenți antimicrobieni a fost frecventă. Printre grupurile de antimicrobiene monitorizate pentru ambele specii, procentele privind RAM au fost în general mai mari la K. pneumoniae, decât la E. coli. Rezistența la carbapeneme a rămas rară în cazul infecțiilor cu E. coli, dar aproape un sfert dintre țările UE/SEE au raportat procente de rezistență la carbapeneme în peste 10% din cazurile de infecție cu K. pneumoniae. Pentru majoritatea bacteriilor gram-negative, supuse analizei, modificările procentelor în perioada 2016 și 2020 au fost moderate, iar RAM a rămas la niveluri ridicate, așa cum s-a raportat anterior.
  • Pentru S. aureus, a fost raportată o scădere a procentului decazuri izolate de MRSA în perioada 2016-2020. Cu toate acestea, MRSA rămâne un agent patogen important în UE/SEE, nivelurile rămânând ridicate în mai multe țări. Rezistența la macrolide a înregistrat o tendință de scădere în perioada 2016−2020, în cazul infecțiilor cu S. pneumoniae.
  • O evoluție deosebit de alarmantă a fost tendința de creștere a ratei anuale a rezistenței la antimicrobiene în funcție de populație din UE/SEE (cu excepția Regatului Unit), care a crescut de la 11,6% în 2016 la 16,8% în 2020.
  • Procentele raportate privind RAM pentru mai multe combinații de specii bacteriene – grup de agenți antimicrobieni au variat foarte mult între țări, înregistrându-se diferențe între zona Nord-Sud și zona Vest-Est. În general, cele mai mici rate ale RAM au fost raportate de țările din nordul Europei, iar cele mai mari de țările din sudul și estul Europei.

 

Raportul poate fi accesat AICI