Comisia Europeană propune un nou cadru de acțiune pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene (RAM), o amenințare majoră la adresa sănătății publice la nivel mondial. Noul cadru se concentrează pe o abordare de tip „O singură sănătate” (One Health), care abordează RAM la nivel uman, animal și mediu.

Obiectivele principale ale acestui cadru sunt de a reduce utilizarea necorespunzătoare a antimicrobienelelor, de a dezvolta noi antimicrobiene și metode de diagnostic, și de a crește gradul de conștientizare a RAM. Adoptarea acestui nou cadru ar putea marca un moment semnificativ în lupta împotriva RAM.

Propunerea Comisiei se concentrează pe cinci domenii principale de acțiune:

  1. Consolidarea planurilor naționale de acțiune „O singură sănătate” privind RAM.
  2. Consolidarea supravegherii și monitorizării RAM și antimicrobiene – Optimizarea consumului de antimicrobiene (AMC).
  3. Consolidarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor.
  4. Consolidarea utilizării adecvate a antimicrobienelelor și a utilizării prudente a acestora.
  5. Îmbunătățirea nivelului de conștientizare, a educației și a formării.

De asemenea, propunerea include măsuri specifice, cum ar fi stabilirea de obiective recomandate pentru RAM și AMC în domeniul sănătății umane, încurajarea dezvoltării și cercetării de noi antimicrobiene și metode de contracarare a RAM, stimulente pentru inovare și accesul la antimicrobiene și la alte mijloace medicale relevante, sporirea cooperării la nivel global.

Această propunere marchează un efort semnificativ pentru abordarea unei probleme de sănătate publică de mare importanță și va fi supusă dezbaterii Parlamentului European și a Consiliului.

 

Sursă foto: onehealthejp.eu

Sursă material: eur-lex.europa.eu