Rezistența la antimicrobiene (AMR) reprezintă o amenințare globală semnificativă de proporții extinse. Se estimează că infecțiile rezistente la medicamente contribuie la aproape 5 milioane de decese în fiecare an.

Dacă nu se acționează acum, bolile comune vor deveni netratabile, iar procedurile moderne de salvare a vieții vor deveni riscant de efectuat.

Impactul economic al rezistenței antimicrobiene necontrolate va avea ca rezultat o creștere dramatică a cheltuielilor cu sănătatea și deteriorarea sistemelor alimentare și a mijloacelor de trai, ducând la creșterea nivelurilor de sărăcie.

Deși rezistența antimicrobiană este un fenomen natural, principalii factori atât ai dezvoltării, cât și a răspândirii sale sunt făcuți de om. Acești factori includ:

  • utilizarea greșită și utilizarea excesivă a antiboticelor la oameni, animale și plante; disponibilitatea limitată a vaccinurilor, diagnosticelor și tratamentului adecvat;
  • lipsa accesului la apă curată, canalizare și igienă;
  • prevenirea și controlul slab al infecțiilor;
  • transmiterea agenților patogeni rezistenți;
  • sistemele eșuate de gestionare a deșeurilor.

Abordarea factorilor determinanți și a impactului rezistenței la antimicrobiene prezintă provocări semnificative, atât pentru țări, cât și pentru comunitatea internațională. Necesită atât coordonare multisectorială, cât și răspunsuri puternice specifice sectorului. OMS conduce răspunsul global al sectorului sănătății umane la AMR, lucrând cu țări pe măsură ce prioritizează, implementează și evaluează intervențiile lor. De asemenea, OMS coordonează răspunsul multisectorial al proiectului One Health, prin găzduirea Secretariatului Comun Tripartit pentru AMR, în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, Organizația Națiunilor Unite pentru Mediu Program și alți parteneri.

Răspunsul OMS la AMR se bazează pe patru domenii strategice prioritare care necesită o atenție urgentă. Fiecare este aliniat cu mandatul și funcțiile de bază ale Organizației și plasează sănătatea publică în centrul său. Domeniile prioritare încorporează componentele esențiale ale răspunsului împotriva RAM la nivel global, regional și național, generând totodată baza de dovezi pentru acțiunile coordonate.

Cele patru priorități ale Organizației Mondiale a Sănătății sunt:

  • Consolidarea conducerii pentru răspunsul la rezistența antimicrobienă

Motivața – un răspuns global cuprinzător și coordonat împotriva RAM este esențial pentru un impact optim asupra sănătății publice.

Obiectivul  – dezvoltarea unei viziuni comune, alinierea scopului și responsabilitatea comună între părțile interesate.

Abordare – prin stabilirea și consolidarea structurilor globale pentru un răspuns multisectorial AMR și asigurând funcționarea eficientă a mecanismelor globale de coordonare

  • Conștientizarea impactului asupra sănătății publice în fiecare țară pentru a aborda AMR

Motivața – imperativul sănătății publice este de a atenua impactul RAM asupra vieților, mijloacelor de trai și asupra societății

Obiectivul – reducerea mortalității, morbidității și dizabilității prin păstrarea eficacității antimicrobienelor și asigurarea accesului la servicii de sănătate publică centrate pe pacient

Abordare – prin sprijinirea dezvoltării multisectoriale, prioritizării, stabilirii costurilor, implementării, guvernării și monitorizării planurilor naționale de acțiune AMR, bazate pe dovezi

  • Cercetare și dezvoltare unui acces mai bun la prevenirea și îngrijirea rezistenței antimicrobiene

Motivața – țările au nevoie de acces echitabil la vaccinuri eficiente și la prețuri accesibile, diagnosticare, instrumente digitale și noi antimicrobiene

Obiectivul – să promoveze interesul științific, cercetarea și investițiile în noi instrumente și orientări politice relevante pentru răspunsul la AMR

Abordare – prin definirea priorităților, stabilirea agendei de cercetare și sprijinirea dezvoltării politicilor și mecanismelor aferente pentru achiziții globale și acces echitabil

  • Monitorizarea rezistenței la antimicrobiene și răspunsul global la aceasta

Motivația – datele de calitate sunt esențiale pentru informarea și evaluarea răspunsului la AMR la nivel local, național și global

Obiectivul – colectarea datelor cuprinzătoare specifice fiecărei țări și la nivel mondial pentru a monitoriza apariția și răspândirea rezistenței la antimicrobiene, factorii determinanți ai acesteia și răspunsul AMR

Abordare – prin dezvoltarea și consolidarea sistemelor și mecanismelor de supraveghere pentru colectarea, raportarea, diseminarea și utilizarea datelor de calitate cu privire la rezistența la antimicrobiene

 

Articolul integral poate fi citit aici.