Prevenirea și controlul infecțiilor (IPC) este o specialitate clinică și de sănătate publică bazată pe dovezi și pe o abordare practică, care împiedică pacienții, lucrătorii din domeniul sănătății și vizitatorii unităților de asistență medicală să fie afectați de infecțiile evitabile, inclusiv cele cauzate de agenți patogeni (dobândiți în timpul serviciilor de îngrijire medicală) care au dezvoltat rezistență la antimicrobiene.

Unitatea IPC asigură conducerea tehnică și coordonarea activității IPC în cadrul sediului OMS. Unitatea IPC face parte din departamentul de Servicii Integrate de Sănătate (IHS) și colaborează cu echipa IPC din cadrul diviziei de Urgențe în sănătate (WHE) a OMS și cu divizia AMR.

Principalele atribuții ale unității IPC sunt:

1) Conducerea tehnică;

2) Coordonarea lucrărilor privind IPC și septicemia;

3) Advocacy și campanie globală privind igiena mâinilor și alte subiecte IPC în contextul Zilei igienei mâinilor și al inițiativei OMS/UNICEF – Igiena mâinilor pentru toți, Săptămâna de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene și Ziua Mondială a Siguranței Pacienților;

4) Măsurarea, învățarea și raportarea indicatorilor IPC și a IHA și supravegherea septicemiei;

5) Consolidarea capacităților și sprijin tehnic pentru țări, în funcție de nevoi, în colaborare cu birourile regionale de la nivelul țărilor, precum și cu alte departamente.

Prevenirea și controlul infecțiilor (IPC) în contextul rezistenței la antimicrobiene

Rezistența antimicrobiană este o criză globală care ameninţă progresele din medicină şi îndeplinirea Obiectivelor privind Dezvoltarea Durabilă și Acoperirea universală cu servicii de sănătate.

Au fost raportate niveluri alarmante de rezistență în ţări cu toate nivelurile de venit, bolile comune devin din ce în ce greu de tratat, iar efectuarea procedurilor medicale a devenit mai riscantă.

Experții au avertizat despre Enterobacteriaceae rezistente la carbapeneme (CRE) – o „superbacterie” a cărei rezistență la carbapeneme se află în plină dezvoltare. Carbapenemele reprezintă o clasa de antibiotice, fiind considerate medicamente de ultimă generație în tratarea infecțiilor. În plus, restul opțiunile pot fi foarte toxice.

Acțiunea IPC este cea mai eficientă abordare în controlul răspândirii RAM. Măsuri IPC pot reduce costurile, deoarece RAM se dezvoltă în unitățile medicale. Cea mai eficientă intervenție este îmbunătățirea igienei în unitățile medicale, inclusiv promovarea igienii mâinilor și o igienă mai bună a spitalului.

Standardul pentru spitale mai sigure este reprezentat de mai puține infecții, iar fiecare infecție prevenită reprezintă un antibiotic evitat. Îmbunătățirea IPC ajută la obținerea unei îngrijiri de calitate pentru toți și este unul dintre cele cinci obiective ale Planului de acțiune global privind RAM.

Atunci când IPC și igiena mâinilor sunt implementate în combinație cu programe de administrare a antibioticelor, se obține:

  • O reducere cu până la 66% a frecvenței infecțiilor provocate de RAM;
  • Prevenirea a 27.000 de decese la nivelui Europei;
  • O reducere de 85% a poverii bolilor;
  • Economisirea în fiecare an a 3 euro pe cap de locuitor.

Fără o acțiune IPC eficientă, este imposibil să se obțină o asistență medicală de calitate, iar capacitatea de a răspunde focarelor este grav compromisă.

„O acțiune IPC puternică este vitală pentru protejarea sănătății, pentru oprirea răspândirii bacteriilor rezistente la antimicrobiene și pentru abordarea eficientă a noilor focare.” – Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusand, Director General OMS.

 

Sursele informațiilor: cdn.who.int

www.who.int