Nouă metodă pentru diagnosticarea septicemiilor la SJU Suceava

Folosirea metodelor moleculare în diagnosticul septicemiei la Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a devenit realitate. Spitalul s-a dotat cu un aparat T2 Dx.

Prin tehnicile de microbiologie clasică rezultatul de hemocultura pozitivă este generat la 15 ore de la prelevarea probei, iar identificarea şi testarea sensibilităţii la antibiotice necesită în total 72 de ore. În acest interval terapia cu antibiotice este iniţiată empiric, conform ghidurilor în vigoare şi profilului local de sensibilitate a tulpinilor izolate la antibiotice. Întârzierea în iniţierea corectă a antibioterapiei în sepsis duce la eşec terapeutic. Identificarea rapidă a microorganismului este esenţială pentru iniţierea antibioterapiei ţintite şi eficiente la pacienţii cu infecţii severe, iar pe primul loc se afla septicemia.

Analizorul T2 Dx transfera tehnicile de biologie moleculară din laborator la patul bolnavului. Sistemul utilizează tehnologia rezonantei magnetice, care măsoară modul în care moleculele de apă interacţionează în prezenţa câmpului magnetic, realizează detecţia non optică şi elimina astfel necesitatea purificării probei. Rezultatul nu este influenţat de începerea tratamentului antimicrobian. Permite detectarea simultană, din proba de sânge integral a următoarelor specii bacteriene: Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus şi folosind kiturile adecvate şi a următoarelor specii de Candida: albicans, tropicalis, parapsilosis, krusei, glabrata.

A doua posibilitate a analizorului este detectarea mecanismului de rezistenţă a agentului etiologic, cu evidenţierea următoarelor markere de rezistenţă: KPC, OXA-18, NDM/ VIM/ IMP, CTX-M15/ 14, Amp C.

Sensibilitatea este de mai puţin de 10 Unităţi formatoare de colonii/ ml de sânge, ceea cereprezintă un avantaj foarte important. Timpul de generare a rezultatului privind specia bacteriană/ fungica este de 5 ore în medie.

Aplicarea acestei noi posibilităţi de diagnostic în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava este rezultatul colaborării între Comisia de antibiotice condusă de dr. Cristina Nicolae şi laboratorul BK – Biologie Moleculară condus de dr Roxana Filip cu sprijinul permanent al conducerii spitalului, manager dr. Calancea Alexandru şi director medical dr Siriopol Dimitrie.

Astfel, Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava devine primul şi singurul spital judeţean din ţară în care se lucrează această tehnică; celălalt analizor T2 se afla în dotarea Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” Bucureşti.