Adunarea Mondială a Sănătății a aprobat Planul de acțiune global privind rezistența la antimicrobiene (GAP on AMR) în 2015. Acum, GAP solicită țărilor să elaboreze planuri naționale de acțiune (PNA) privind rezistența la antimicrobiene în contextul abordării One Health.

Statele membre s-au angajat să dezvolte și să pună în aplicare planurile naționale de acțiune privind rezistența la antimicrobiene și au fost sprijinite în acest sens de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), împreună cu partenerii săi, inclusiv Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) și Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE). Procesul continuu, în etape, include dezvoltarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestor planuri.

OMS a monitorizat încă din anul 2016 progresul acțiunii naționale privind AMR prin sondajul anual de autoevaluare a țărilor. Rezultatele pentru 2019-2020 arată că 88% din 136 de țări au avut un plan național de acțiune privind rezistența la antimicrobiene. Cu toate acestea, doar 20% dintre aceste țări și-au finanțat integral planurile, ceea ce reflectă un decalaj major în implementare.

Pentru implementarea cuprinzătoare și durabilă a planurilor naționale de acțiune, coordonarea atât între sectoare, cât și în cadrul sectoarelor și programelor individuale este esențială.

Proiectul strategic tripartit stabilește obiectivele pentru acțiunile de colaborare pentru abordarea rezistenței la antimicrobiene. Manualul se concentrează pe furnizarea de îndrumări tehnice pentru consolidarea implementării a planului național de acțiune în sectorul sănătății umane.

Scopul

Pentru majoritatea țărilor, cea mai mare provocare nu este elaborarea unui plan național de acțiune, mai degrabă, este realizarea implementării planului care se bazează pe dovezi și demonstrează o acțiune susținută. În 2019, Organizația Mondială a Sănătății a publicat Transformarea planurilor în acțiune pentru rezistența la antimicrobiene pentru a oferi țărilor îndrumări practice privind implementarea planurilor naționale de acțiune.

Pe baza acestei lucrări, scopul manualului de implementare al OMS pentru planurile naționale de acțiune privind rezistența la antimicrobiene este:

  • să ofere o abordare practică, treptată, a implementării acestor planuri în sectorul sănătății umane;
  • să ofere un proces și o colecționare a instrumentelor OMS pentru a stabili prioritățile, costurile, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților planurilor naționale de acțiune.
Publicul țintă

Publicul țintă al acestui manual este reprezentat de părțile interesate naționale/subnaționale care lucrează la rezistența la antimicrobiene în sectorul sănătății umane. Acestea includ autoritățile naționale din domeniul sănătății, grupurile naționale de coordonare multisectorială, experții tehnici seniori și factorii de decizie politici implicați în implementarea activităților AMR la toate nivelurile sistemului de sănătate.

Manualul este destinat în primul rând să ghideze implementarea planurilor naționale de acțiune privind rezistența la antimicrobiene în sectorul sănătății umane, în urma unui proces continuu în șase pași.

 

Sursă infografic: WHO infographic.