Rezistența bacteriilor Salmonella și Campylobacter la antimicrobienele utilizate în mod obișnuit continuă să fie observată frecvent la oameni și animale, potrivit unui raport emis în luna februarie de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Cu toate acestea, rezistența combinată la antimicrobiene de importanță critică pentru medicina umană rămâne foarte scăzută, cu excepția unor tipuri de Salmonella și Campylobacter coli din unele țări.

Mai mult, a existat o creștere a proporției de izolate de Escherichia coli de la animalele de la care se obțin alimente, care prezintă „susceptibilitate completă” sau „rezistență zero” la antimicrobienele cheie. Acest lucru, alături de o scădere a prevalenței izolatelor de E. coli care produc ESBL(beta-lactamaze cu spectru extins) sau AmpC(Cefalosporinază AmpC) – enzime care pot face unele antibiotice ineficiente – demonstrează progrese în reducerea rezistenței antimicrobiene (RAM) la E. coli de la animalele de la care se obțin produse alimentare în mai multe state membre ale UE.

Mike Catchpole, om de știință șef al ECDC și Carlos Das Neves, om de știință șef al EFSA, au declarat: „Deși am observat rezultate pozitive din acțiunile de reducere a RAM, eforturile comune continue sunt esențiale pentru a aborda această amenințare globală. Abordarea One Health ne reamintește că abordarea RAM necesită colaborare în diferite sectoare, cum ar fi sănătatea umană, sănătatea animală și mediul”.

Pentru Salmonella, rezistența la carbapeneme a fost găsită la izolatele de la oameni, dar nu și la animalele de la care se obțin alimente; pentru E. coli, rezistența la carbapeneme a fost detectată în izolate de la animale de la care se obțin alimente*. Deși apariția rezistenței la carbapeneme este raportată în prezent la niveluri foarte scăzute la izolatele atât de la oameni, cât și de la animale, un număr mai mare de țări au raportat bacterii producătoare de enzime carbapenemază la diferite specii de animale în ultimii ani. Acest lucru necesită atenție și investigații suplimentare, deoarece carbapenemele sunt un grup de antibiotice de ultimă instanță și orice detectare a rezistenței la acestea este îngrijorătoare.

În perioada 2013 – 2022, pentru oameni, cel puțin jumătate dintre țările raportoare au observat tendințe de creștere a rezistenței la fluorochinolone în izolatele de Salmonella Enteritidis și Campylobacter jejuni, asociate de obicei cu păsările de curte. Această constatare este un motiv de îngrijorare pentru sănătatea publică, deoarece în rarele ocazii când infecțiile cu Salmonella sau Campylobacter se transformă în boli severe, fluorochinolonele sunt printre antimicrobienele utilizate pentru tratament.

O treime din țări au observat tendințe de scădere a rezistenței la macrolide la izolatele de Campylobacter de la oameni, în special pentru C. coli. Acest lucru este demn de remarcat, deoarece rezistența crescută la fluorochinolone înseamnă că macrolidele devin din ce în ce mai importante pentru tratamentul infecțiilor grave transmise prin alimente la oameni.

În două treimi din țările raportoare, rezistența izolatelor umane ale bacteriei Salmonella Typhimurium la peniciline și tetracicline a scăzut în timp. Aceste antimicrobiene sunt adesea folosite pentru a trata infecțiile bacteriene la oameni și animale.

Rezistența la antimicrobiene rămâne o problemă majoră de sănătate publică care trebuie abordată pe diverse fronturi și de către diferiți actori. Sunt necesare acțiuni cheie pentru a reduce apariția și răspândirea bacteriilor rezistente la antimicrobiene. Acestea includ:

  • promovarea utilizării prudente a antimicrobienelor;
  • sprijinirea îmbunătățirii practicilor de prevenire și control al infecțiilor;
  • consolidarea cercetării și inovației în dezvoltarea de noi antimicrobiene;
  • asigurarea faptului că politicile și procedurile sunt în vigoare la nivel național.

 

Sursa informațiilor: www.ecdc.europa.eu