„O singură sănătate”, One Health, reprezintă o abordare integrată, unificatoare, care urmărește consolidarea supravegherii și monitorizării RAM și a consumului de antimicrobiene în cadrul a trei domenii: sănătatea oamenilor, animalelor și mediului. Abordarea se axează pe faptul că cele trei domenii sunt, în mod inerent, conectate și interdependente.

Abordarea „O singură sănătate” este deosebit de importantă în combaterea rezistenței antimicrobiene, deoarece această rezistență se poate răspândi rapid în interiorul unităților medicale, în rândul animalelor, alimentelor și în mediu (sol si apa). Astfel, tratarea infecțiilor la oameni și animale devine mult mai dificilă și duce la creșterea riscului de răspândire a bolii, a formeleor severe și chiar la deces.

Intervențiile pentru prevenirea, detectarea și răspunsul la RAM trebuie să cuprindă mai multe aspecte și implică colaborarea între următoarele sectoare: sănătate publică, veterinar, sănătate publică și mediu; scopul fiind dat de obținerea rezultatelor durabile.

Prin intermediul abordării de tipul „O singură sănătate”, țările pot adopta o abordare mai holistică și un curs sistemic de acțiune privind controlul RAM.

Impactul abordării de tipul „O singură sănătate” asupra rezistenței la antimicrobiene

Informațiile oportune și consolidate despre RAM și utilizarea antimicrobienelor în comunități, unități medicale și medii de îngrijire a sănătății, producția de alimente și alte zone care afectează mediul înconjurător este esențială pentru a reduce impactul devastator al RAM asupra sănătății. Mediul și sistemele alimentare servesc ca vectori pentru transmiterea agenților patogeni rezistenți în rândul oamenilor și animalelor. Impactul RAM în mediu este bine recunoscut, cu toate acestea, cercetările privind înțelegerea acestui fenomen sunt în plină desfășurare. Abordarea „O singură sănătate” privind RAM este crucială, deoarece mobilizează mai multe sectoare, discipline și comunități să lucreze împreună pentru a atinge un obiectiv comun.

Care sunt prioritățile Regiunii Europene a OMS?

OMS este membru al organizațiilor cvadripartite (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu și Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor). Cele patru organizații promovează conștientizarea la nivel multisectorial și găsirea de răspunsuri privind amenințarea RAM. De asemenea, membrii oraganizațiilor oferă sfaturi tehnice cu privire la modul de reducere a acestora riscuri.

Abordarea „O singură sănătate” prezintă 6 direcții de acțiune. Cele 6 direcții au ca scop păstrarea eficacității antimicrobiene și asigurarea durabilității, precum și asigurarea accesului echitabil la antimicrobiene pentru o utilizare responsabilă și prudentă.

Realizări

  • OMS a dezvoltat programul de supraveghere Tricycle pentru a obține o imagine de ansamblu asupra RAM, iar accentul a fost pus pe agentul patogen, Escherichia coli (E.coli). Programul Tricycle oferă un cadru pentru aplicarea unui protocol tehnic standardizat pentru a determina prevalența producţiei de beta-lactamaze cu spectru extins multi medicament rezistente (ESBL) de către E. coli, în toate cele trei sectoare. Protocolul poate fi implementat în întreaga lume și va genera o bază de date comună și comparabilă.
  • Publicația OMS Europa, Prevenirea și controlul rezistenței antimicrobienelor în lanțul alimentar: ghid pentru autoritățile de siguranță alimentară în Europa, explorează reducerea RAM și riscurile în materie de siguranță alimentară. De asemenea, oferă sfaturi practice privind prevenirea și controlul RAM, inclusiv exemple de succes privind intervențiile și programele RAM întreprinse de statele membre, accentul fiind pus pe bacteriile alimentare.
  • Un mecanism regional de coordonare One Health între OMS, FAO, WOAH și UNEP a fost înființat în 2021 pentru a operaționaliza acest tip de abordare în Regiunea Europeană a OMS. RAM se află printre priorități-cheie pentru care au loc acțiuni comune și coordonate.
  • Aproape toate statele membre din Regiunea Europeană a OMS au PNA activate RAM, dintre care multe au adoptat o abordare One Health și se angajează în colaborare multisectorială.

Sursa informațiilor: ris.who.int