Conferința globală găzduită de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) privind siguranța pacienților și implicarea pacientului, s-a încheiat în data de 13 septembrie 2023 cu un acord între mai multe părți interesate. Planul lansat subliniază drepturile de bază ale tuturor pacienților în contextul siguranței asistenței medicale și încearcă să ajute guvernele și alte părți interesate să se asigure că vocile pacienților sunt auzite și că dreptul lor la îngrijire medicală sigură este protejat.

„Siguranța pacientului este o responsabilitate colectivă. Sistemele de sănătate trebuie să lucreze împreună cu pacienții, familiile și comunitățile, astfel încât pacienții să poată fi avocați informați privind propria lor îngrijire și fiecare persoană să poată primi îngrijirea pe care o merită: sigură, demnă și plină de compasiune”, a spus dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al OMS.

Printre măsurile care trebuie întreprinse, astfel încât siguranța pacientului să fie respectată, se numără și cele care au în prim-plan combaterea rezistenței la antimicrobiene. Trebuie puse în aplicare măsuri riguroase și bazate pe dovezi pentru prevenirea și controlul infecțiilor, pentru a minimiza apariția infecțiilor asociate îngrijirii medicale și a rezistenței antimicrobiene.

Acțiunile guvernelor trebuie să cuprindă:

 • Crearea programelor de prevenire și control al infecțiilor (IPC) pentru a oferi siguranță pacienților, lucrătorilor din domeniul sănătății și vizitatorilor.preveni
 • Alinierea cu politica și programul național de siguranță a pacienților; să se stabilească o politică și un program național IPC cu obiective, funcții și activități clar definite în conformitate cu prioritățile naționale, în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale și combaterii rezistenței antimicrobiene prin bune practici IPC.
 • Adaptarea îndrumărilor tehnice și a strategiilor de implementare ale OMS la contextul național și construirea capacității pentru componentele de bază ale IPC.
 • Încurajarea cerințelor publice de rutină privind raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței la antimicrobiene și alte evenimente adverse de la unitățile de îngrijire medicală (inclusiv spitale și unități de îngrijire pe termen lung) către guvernele locale și naționale.
 • Stabilirea sistemelor de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței antimicrobiene pentru a monitoriza practicile IPC și pentru a evalua progresul și îmbunătățirea de-a lungul timpului în raport cu țintele și cele mai bune practici naționale stabilite.
 • Stabilirea și asigurarea capacității și capacității adecvate de testare a laboratoarelor de îngrijire a sănătății la nivel local, național și global pentru a îmbunătăți detectarea și răspunsul la organismele multirezistente în instituțiile de îngrijire a sănătății.
 • Oferirea dispozițiilor de reglementare adecvate, resurse și îndrumări privind manipularea și eliminarea deșeurilor infecțioase.

 

Acțiunile unităților privind serviciile de îngrijire a sănătății:

 • Implementarea cerințelor IPC minime în unitățile de îngrijire a sănătății (consultarea Cerințele minime ale OMS pentru programele de prevenire și control al infecțiilor, 2019).
 • Desemnarea unui responsabil în fiecare unitate de îngrijire a sănătății să coordoneze eforturile de siguranță a pacienților și să implementeze practici IPC pentru a preveni infecțiile asociate îngrijirii medicale și pentru a combate rezistența la antimicrobiene.
 • Educarea privind IPC, administrarea antibioticelor și gestionarea deșeurilor cuprinzătoare pentru toți lucrătorii din domeniul sănătății, utilizând strategii bazate pe echipe și sarcini.
 • Efectuarea, în mod regulat, a unei supravegheri de rutină a infecțiilor asociate asistenței medicale (inclusiv rezistența la antimicrobiene) pentru a ghida intervențiile și a detecta focarele, cu feedback rapid al rezultatelor (inclusiv raportarea către rețelele naționale) către lucrătorii din domeniul sănătății, părțile interesate și autoritățile de sănătate publică.
 • Încurajarea și implementarea utilizării testelor de diagnosticare pentru a consolida identificarea precoce și exactă a agenților patogeni, precum și rezultatele rezistenței antimicrobiene pentru a ghida cât mai eficient și mai sigur tratamentul pacientului folosind medicamentele, dozele și durata potrivită de tratament.
 • Implementarea strategiilor IPC multimodale; controlul în conformitatea cu standardele IPC și rezultatele feedback-ului către conducerea organizației și personalului.
 • Asigurarea unui mediu curat și igienic care încorporează o infrastructură de apă, canalizare și igienă, cu disponibilitatea materialelor și echipamentelor IPC adecvate.
 • Implementarea proceselor bazate pe dovezi pentru separarea, transportul și eliminarea deșeurilor infecțioase.

 

Acțiuni pentru părțile interesate (stakeholderi):

 • Menținerea rețelelor și a grupurilor cu expertiză și implicare în cercetare în domeniul IPC pentru a ajuta la elaborarea de ghiduri și consiliere cu privire la aplicarea acestora în diferite contexte și etape ale asistenței medicale.
 • Interconectarea activității tuturor programelor și organizațiilor profesionale relevante cu programele naționale IPC.
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale și a combaterii rezistenței antimicrobiene în îngrijirea sănătății la nivel local, național și global.
 • Susținerea alocării de resurse pentru a stabili și susține programe legate de IPC, infecții asociate asistenței medicale și rezistență la antimicrobiene la nivel local, național și global.
 • Încurajarea responsabilității – raportarea publică și transparentă a datelor pentru a înregistra progrese în direcția prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței la antimicrobiene în domeniul sănătății.

 

Acțiuni pentru Secretariatul OMS:

 • Asigurarea leadership-ului, conectivității și coordonării pentru a sprijini programe de succes ale IPC și alte programe conexe privind siguranța pacienților în diversitatea instituțiilor de îngrijire a sănătății din întreaga lume.
 • Asigurarea legăturii și a eforturilor coordonate cu departamentele de apă, salubritate și igienă, rezistență la antimicrobiene și urgențe sanitare din cadrul OMS.
 • Oferirea îndrumărilor și recomandărilor cu privire la cele mai bune practici și politici pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și abordarea rezistenței la antimicrobiene în îngrijirea sănătății.
 • Proiectarea și desfășurarea campaniilor și inițiativelor de advocacy pentru a crește gradul de conștientizare, a genera entuziasm și pentru a obține angajamentul față de programele IPC pentru a reduce daunele și pentru a preveni decesurile asociate rezistenței la antimicrobiene.
 • Facilitarea și asistarea procesului de mobilizare a fondurilor pentru consolidarea capacității unei țări de a preveni și controla infecțiile.
 • Furnizarea obiectivelor și reperelor concrete și măsurarea progresului obținut de programele IPC în întreaga lume, precum și extragerea de mesaje cheie pentru diseminarea globală.
 • Reevaluarea, evaluarea și actualizarea în mod obișnuit IPC și alte orientări legate de infecțiile asociate asistenței medicale și rezistența la antimicrobiene, după cum este necesar, și asigurarea că aceste orientări sunt aliniate cu alte documente de orientare ale OMS.

 

Sursă: www.who.int